Нужно решить задачи: семенова працювала на підприємстві Озон до липня 2009 року

Досить часто особи, які звертаються до структурних підрозділів Пенсійного фонду України, для оформлення пенсії, стикаються з проблемою відсутності документів про розмір заробітної плати для обчислення пенсії.

В основному це стосується періодів трудової діяльності, що припала до 01 січня 2004 року – коли набрав чинності Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Більш детально та структуровано розповість про визначення заробітної плати для призначення пенсії заступник начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марина Губська.

Як встановлюється заробітна плата у разі втрати документів про заробітну плату (дохід)?

Це питання регулюється Порядком визначення заробітної плати (доходу) для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату, який був затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05 липня 2006 року № 919 (далі – Порядок № 919). У якому саме випадку застосовується Порядок № 919 детально розглянемо нижче:

 • якщо втрачено первинні документи про нарахування та виплату підприємствами, установами, організаціями заробітної плати (доходу) у зв’язку із стихійним лихом, аваріями, катастрофами або з інших незалежних від особи, яка звертається за призначенням пенсії, обставин;
 • якщо страховий стаж особи, починаючи з 1 липня 2000 року становить менше як 60 місяців, тобто коли законодавством передбачена обов’язковість подання довідки про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв, та відсутні інші 60 календарних місяців страхового стажу підряд, незалежно від перерв, до 1 липня 2000 року, за які особа, яка звертається за призначенням пенсії, може подати довідку про заробіток;
 • для підтвердження заробітної плати (доходу), одержаного тільки за основним місцем роботи;
 • для призначення пенсії, а не для її перерахунку.

Відповідно до Порядку № 919 заробітна плата (дохід) для призначення пенсії за період страхового стажу застрахованої особи за кожний місяць страхового стажу починаючи з 1 січня 1998 року визначається за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків і Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Тобто, якщо особа з 01 січня 1998 року працювала офіційно, сплачувала податки зі своїх доходів до бюджету держави, роботодавець подавав персоніфіковані звіти до ПФУ, то тоді особа зможе отримати інформацію про свою заробітну плату (доходи).

Якщо ж заробітна плата отримувалась особою до 1 січня 1998 року та така інформація відсутня у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків і Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, то вона визначається виходячи з розміру середньої заробітної плати за відповідною професією (посадою) на підприємстві, в установі, організації, що склалася в кожному місяці роботи, за який втрачено документи про нарахування та виплату заробітної плати (доходу) − за наявності підприємства, установи, організації, де працювала особа, або їх правонаступника.

За відсутності на підприємстві, в установі, організації або в їх правонаступника відповідної професії (посади) заробітна плата визначається виходячи з розміру середньої заробітної плати за аналогічною професією (посадою) на зазначеному підприємстві, в установі, організації або в їх правонаступника, що склалася у кожному місяці роботи, за який втрачено документи. У випадку повної втрати первинних документів про нарахування та виплату підприємствами, установами, організаціями заробітної плати (доходу) за відповідний період заробітна плата визначається за відповідною професією (посадою) на зазначеному підприємстві, в установі, організації за календарний рік, що передує року, з якого призначається пенсія.

Якщо підприємство ще працює?

Розглянемо варіант коли підприємство, установа, організація, де працювала особа, ще існують або ж є правонаступник. Таку інформацію можна знайти в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Для того щоб отримати довідку про свою заробітну плату (дохід), то особі необхідно звернутись безпосередньо до підприємства, установи, організації, де працювала особа, або їх правонаступника, із заявою про отримання довідки (інформації) про нараховану та/або отриману заробітну плату. Після розгляду цієї заяви особі повинні надати вищевказану довідку, а у разі відсутності документів про нарахування та виплату заробітної плати (доходу) – довідку про час та причини, що призвели до втрати таких документів.

Що робити якщо підприємство ліквідовано?

Дуже часто особи, яким необхідно отримати документ про розмір заробітної плати для обчислення пенсії, стикаються з проблемою відсутності правонаступника підприємства, установи, організації, де працювала особа, або їх повної ліквідації.

У такому випадку Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» передбачено, що у разі ліквідації або реорганізації органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій у випадку відсутності правонаступника документи передаються ліквідаційною комісією (ліквідатором) до відповідних державних архівних установ або іншим місцевим архівним установам.

Крім того, у випадку ліквідації юридичних осіб заснованих на приватній формі власності ліквідаційні комісії мають забезпечити упорядкування та збереженість документів, у тому числі документів з кадрових питань (особового складу), регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів), нарахуванням і виплатою заробітної плати працівникам та за погодженням з Державною архівною службою України або уповноваженою нею архівною установою визначити місце подальшого зберігання архівних документів цих юридичних осіб.

Якщо така ситуація має місце, стосовно особи, яка звертається за оформленням пенсії, то необхідно звернутися із заявою про отримання довідки (інформації) про нараховану та/або отриману заробітну плату або взагалі щодо перебування у трудових відносинах з цим підприємством, установою, організацією до центральних державних архівних установ, спеціальних установ страхового фонду документації, державних архівів областей, міста Києва, архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад, за місцем реєстрації або перебування колишнього роботодавця. Наприклад, якщо підприємство знаходилось на території Київської області і місце його юридичної адреси теж там, то й запити необхідно надсилати до Державного архіву Київської області, архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад, де воно знаходилось.

Якщо документи не передавались до архівних установ?

Нажаль, бувають непоодинокі випадки коли підприємство, установу, організацію ліквідовано, правонаступник відсутній, а документи до органу вищого рівня або архівним установам не передано.

У такому випадку, відповідно до Порядку № 919 дані про заробітну плату визначаються, виходячи з мінімальної тарифної ставки (посадового окладу) за відповідною або аналогічною професією (посадою), передбаченою відповідною галузевою угодою, за календарний рік, що передує року, з якого призначено пенсію.

Для отримання довідки про заробітну плату, виходячи з місячної тарифної ставки (посадового окладу) за відповідною або аналогічною професією (посадою), необхідно звернутися до районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, структурними підрозділами з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах рад.

Колишнім працівникам банків, їх філій (структурних підрозділів) у разі, коли завершено процедуру ліквідації банку, а документи до органу вищого рівня або архівним установам не передано, довідки про заробітну плату видаються за відповідний період Національним банком України.

 • Отже, можна дійти висновку, що ні Порядком № 919, ні іншими нормативними документами не зазначено вичерпного переліку первинних документів, які повинні підтверджувати довідку про заробітну плату, а також не передбачено, порядку підтвердження довідки про заробіток первинними документами, якщо в архівній установі відомості про заробітну плату відсутні.
 • За таких обставин, у разі відмови органу ПФУ при розрахунку пенсії, даних про заробіток, що зазначаються у довідках про заробітну плату за період до 1 липня 2000 року з підстав, що довідка не підтверджується первинними документами, слід звертатися до суду про визнання рішень та дій таких органів протиправними та зобов’язання вчинити дії.
 • Судова практика з цього питання має досить позитивну динаміку на користь особи, яка звертається за захистом своїх порушених прав, що відображено в останніх судових рішеннях, а саме:
 • рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 22 червня 2021 року у справі №280/3281/21 щодо відмови у врахуванні довідки про заробітну плату для обчислення пенсії, виданої архівним управлінням (задоволено повністю);
 • постанова Сьомого апеляційного адміністративного суду від 17 травня 2021 року у справі № 560/1271/20 щодо відмови відповідача в перерахунку пенсії по інвалідності з врахуванням довідки про заробітну плату в зоні відчуження, з підстав не підтвердження зазначених в ній відомостей первинними бухгалтерськими документами (апеляційну скаргу Головного управління  в Хмельницькій області залишено без задоволення, а рішення окружного адміністративного суду – без змін);
 • рішення Одеського окружного адміністративного суду від 11 травня 2021 року у справі № 420/4927/21 щодо неврахування для розрахунку пенсії за віком заробітної плати на підставі архівної довідки, виданої департаментом архівної справи та діловодства міської ради з дати її призначення та зобов’язати Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області здійснити розрахунок та виплату пенсії з урахуванням заробітної плати за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд до 2000 року згідно з архівною довідкою, виданою Департаментом архівної справи та діловодства міської ради з урахуванням вже отриманих сум пенсії (задоволено повністю).

Практикум по теме

Целью данного практикума является определение последствий государственного регулирования рынка. Задачами практикума являются:

 • во-первых, расчет результатов введения фиксированных цен;
 • во-вторых, определение последствий введения налогов на продажу и покупку товаров;
 • в-третьих, определение результатов предоставления дотаций производителям или потребителям товара.
Читайте также:  Можно ли продать недвижимость родственику

Постановка задачи: Объем спроса задан формулой Qd = 4700 – 400Р, объем предложения определяется по формуле Qs = 2000 + 500Р. Определите равновесную цену и равновесный объем продаж данного товара. Что произойдет на рынке, если государство установит цену на продукцию в размере 2,5 у. е.

Технология решения задачи: сначала надо определить равновесную цену продукции, исходя из уравнения Qd = Qs, 4700 – 400Р =2000 + 500Р, отсюда Р равновесная равна 3 у. е.

При этой цене объем продаж будет равен 3500 единиц. Если государство установит предельную цену в размере 2,5 у. е.

, то спрос увеличится до 3700, а предложение упадет 3250, следовательно, на рынке возникнет дефицит: 3700 – 3250 = 450 ед.

Ответ: равновесная цена 3 у. е., равновесный объем продаж 3500. При цене 2,5 у. е. возникнет дефицит в размере 450 ед.

Задача 2

Постановка задачи: Спрос и предложение товара Х описываются уравнениями: Qd = 1100 – 30Р; Qs = 700 + 20Р. Государство установило фиксированную цену на товар Х в размере 10 у. е. Определите, к каким последствиям это приведет на рынке товара Х?

Технология решения задачи: Сначала определяется равновесие на рынке товара Х. Оно характеризуется равновесной ценой 8 у. е. (1100 – 30Р = 700 + 20Р) и равновесным объемом продаж, равным 860 ед. Введение фиксированной цены приведет к изменению спроса и предложения товара:

Qd = 1100 – 30 * 10 = 800; Qs = 700 +20 * 10 = 900. Следовательно, на рынке появляется излишек товара Х в размере: 900 – 800 = 100 ед.

Ответ: спрос уменьшается на 60 ед., а предложение увеличивается на 40 ед., в результате возникает излишек товара в размере 100 ед.

Задача 3

Постановка задачи: Спрос и предложение товара Y записываются уравнениями: Qd = 1450 – 100Р, Qs = 1000 + 50Р. Государство ввело цену на данный товар в размере 4 у. е. Определите, что от этого выиграли и что потеряли производители?

Технология решения задачи: Сначала определяется равновесие на рынке товара Х. Оно характеризуется равновесной ценой 3 у. е. (1450 – 100Р = 1000 + 50Р) и равновесным объемом продаж, равным 1150 ед. Введение фиксированной цены приведет к изменению спроса и предложения товара:

Qd = 1450 – 4 *100 = 1050; Qs = 1000 + 50 * 4 = 1200. Продаваться будет только 1050 ед., но по цене 4 у. е., поэтому предприятие получит больше выручки на 750: 1050 * 4 = 4200 (а раньше получало 1150 * 3 = 3450). В то же время часть продукции не продается: 1200 – 1050 = 150 ед.

Ответ:

выигрыш: рост выручки на 750 у. е.,

проигрыш: излишки товара на рынке в размере 150 ед.

Задачи на определение последствий введения налогов

Задача 4

Постановка задачи: Объем спроса задан формулой Qd = 4000 – 50Р, объем предложения определяется по формуле Qs = 3000 + 50Р. Определите равновесную цену и равновесный объем продаж данного товара. Что произойдет на рынке, если государство установит Налог на продажу в размере 2 у. е.?

Технология решения задачи: Сначала надо определить параметры равновесного рынка. Для этого приравняем спрос и предложение товара: 4000 – 50Р = 3000 + 50Р. Равновесная цена равна 10 у. е.

, а равновесный объем – 3500 ед. Если государство введет налог, формулы спроса и предложения будут выглядеть так: Qd = 4000 – 50 Р покупателя; Qs = 3000 + 50Р продавца.

При этом покупатель будет платить больше, чем получит Продавец, на величину налога:

Р покупателя = Р продавца + налог. Выразим цену покупателя через цену продавца и получим следующее уравнение:

4000 – 50 (Р продавца + 2) = 3000 + 50Р продавца. Из уравнения следует, что Р продавца равна 9, цена покупателя 9 + 2 = 11, равновесный объем продаж: 3000 + 9 * 50 = 3450 ед., следовательно, объем сократится на 50 ед.

Ответ: покупатель будет платить 11 у. е., а продавец получать 9 у. е. вместо 10, объем продаж уменьшится на 50 ед.

Задача 5

Постановка задачи: Объем спроса задан формулой Qd = 2500 – 40Р, объем предложения определяется по формуле Qs = 2050 + 50Р. Определите равновесную цену и равновесный объем продаж данного товара. Что произойдет на рынке, если государство установит налог на покупку в размере 1 у. е.

Технология решения задачи: Сначала надо определить параметры равновесного рынка. Для этого приравняем спрос и предложение товара: 2500 – 40Р = 2050 + 50Р. Равновесная цена равна 5 у. е., а равновесный объем – 2300 ед. Если государство введет налог, формулы спроса и предложения будут выглядеть так:

Qd = 2500 – 40Р покупателя; Qs = 2050 + 50Р продавца. При этом покупатель будет платить больше, чем получит продавец, на величину налога: Р покупателя = Р продавца + налог. Выразим цену покупателя через цену продавца и получим следующее уравнение:

2500 – 40(Р продавца + 1) = 2050 + 50Р продавца. Из уравнения следует, что Р продавца равна 4,56, цена покупателя 4,56 + 1 = 5,56, равновесный объем продаж: 2050 + 4,56 * 50 = 2278 ед., следовательно, объем сократится на 22 ед.

Ответ: цена продажи увеличится до 5,56 у. е., но продавец получит 4,56 у. е. (вместо 5 у. е.), объем продаж уменьшится на 22 ед.

Задача 6

Постановка задачи: Спрос и предложение товара А описываются уравнениями Qd = 3600 – 150Р, Qs = 1500 + 60Р. Определите, как изменится выигрыш покупателей, если государство введет потоварный налог в размере 2 у. е.?

 • Технология решения задачи: Сначала определяются равновесные значения цены и объема продаж до введения налога:
 • Qd = Qs, 3600 – 150Р = 1500 + 60Р, Рe = 10, Qe = 2100. Максимальная цена покупателя рассчитывается: 3600 – 150Р =0, отсюда
 • Рмакс = 24. Выигрыш покупателя составлял:
 • (Рмакс – Рравн) * равновесный объем продаж: 2 = (24 – 10) * 2100: 2 = 14700.
 • После введения налога покупатель будет платить

3600 – 150Рпок = 1500 + 60 (Рпок – 2), Рпок = 10,57, объем продаж равен 3600 – 150 * 10,57= 2014,5. Выигрыш при этих условиях составит: (24 – 10,57) * 2014,5: 2 = 13527. Выигрыш сократился на 14700 – 13527= 1173 у. е.

Ответ: выигрыш уменьшится на 1173 у. е.

Задача 7

Постановка задачи: Спрос и предложение товара задано формулами Qd = 8 – Р, Qs = –4 + 2Р.

Определите: равновесную цену, равновесный объем продаж и изменения на рынке, если государство установит налог в размере 20 % продажной цены.

Технология решения задачи: Сначала определяется равновесие на рынке до введения налога. Qd = Qs, следовательно, 8 – Р = –4 + 2Р, отсюда Рравн = 4, Qравн = 4.

Введение налога приведет к изменению на рынке: покупатель будет платить на размер налога больше, чем получать продавец. Вследствие этого: 8 – (Рпрод. + 0,2 Рпрод.) = -4 + 2Рпрод.

Рпрод. = 3,75; Рпок. = 3,75 + 0,2 * 3,75 = 4,5. Qпродаж = -4 + 2 * 3,75 = 3,5.

Ответ: равновесие до введения налога характеризуется: Р=4, Q=4; после введения налога продавец получит 3,75 у. е. за единицу товара, покупатель заплатит 4,5 у. е., будет реализовано 3,5 ед.

Задачи на введение дотаций

Задача 8

Постановка задачи: Объем спроса на товар Х определяется по формуле Qd = 2400 – 100 P, объем предложения – по формуле Qs = 1000 + 250 P. Определите равновесные значения цены и объема продаж. Что произойдет на рынке товара Х, если государство установит дотацию на производство товара Х в размере 1,5 у. е.

Технология решения задачи: Сначала определяем равновесную цену и равновесный объем продаж: 2400 – 100Р = 1000 + 250Р,

Рравн = 4 у. е., объем продаж равен 2000 ед. Если государство введет дотацию, то покупатель будет платить меньше, чем получит продавец, на величину дотации. Теперь будет выполняться уравнение: 2400 – 100 Рпокуп = 1000 + 250 (Рпокуп + 1,5). Отсюда

Рпокуп = 2,93 у. е., объем продаж увеличится до 2400 – 100 * 2,93 = 2107 ед.

Ответ: Рравн = 4 у. е., объем продаж равен 2000 ед., после введения дотации цена покупки снизится до 2,93, продавец будет получать 4,08, объем продаж увеличится на 107 ед.

Задача 9

Постановка задачи: Объем спроса на товар Z определяется по формуле Qd = 400 – 10 P, объем предложения – по формуле Qs = 100 + 20 P. Определите равновесные значения цены и объема продаж. Что произойдет на рынке товара Z, если государство установит дотацию на покупку товара Z в размере 3 у. е.

Технология решения задачи: Сначала определяем равновесную цену и равновесный объем продаж: 400 – 10Р = 100 + 20Р,

Рравн = 10 у. е., объем продаж равен 300 ед. Если государство введет дотацию, то покупатель будет платить меньше, чем получит продавец, на величину дотации. Теперь будет выполняться уравнение: 400 – 10 Рпокуп = 100 + 20 (Рпокуп + 3). Отсюда,

Рпокуп = 8 у. е., Рпродав = 8 + 3 = 11, объем продаж увеличится до 400 – 10 * 8 = 320 ед., т. е. объем увеличивается на 20 ед.

Ответ: до введения дотации: Р = 10 у. е., Q = 300 ед., после введения дотации: Рпродав = 11 у. е., Рпокуп = 8 у. е., Q = 320 ед.

Перейти к версии для печати

Практические задачи по УСН (с решениями)

Задачи по УСН с приведенными их решениями помогут вам на практике понять, как рассчитывается единый налог для налогоплательщиков, работающих на упрощенке. В данной статье вы найдете примеры расчета упрощенного налога как при объекте «доходы», так и «доходы минус расходы».

Читайте также:  О назначении начальника: я ведущий инженер отдела. Мне предлагают дожность начальника другого отдела

Руководство небольшой строительной фирмы ООО «Дорстрой 10» решило поберечь свои с трудом заработанные деньги и не выплачивать многочисленные налоги, а перейти в 2022 году с общего режима на более выгодный УСН.

Подсчитанная выручка за объекты, сданные заказчикам с января по сентябрь 2021 года, равна 99 млн руб., включая НДС. Средняя численность работающих с января по сентябрь — 70 человек. Остаточная стоимость основных средств — 68 млн руб. Филиалов у ООО «Дорстрой 10» нет.

 • Вопрос
 • Может ли ООО «Дорстрой 10» перейти на УСН с 2022 года?
 • Решение и ответ

ООО «Дорстрой 10» отвечает всем требованиям, которые нужно соблюсти для перехода на упрощенку (ст. 346.12 НК РФ), а именно:

 • на предприятии трудится 70 работников, что значительно меньше 100;
 • остаточная стоимость ОС в размере 68 млн руб. < 150 млн руб.;
 • доход в сумме 99 млн рублей < 123,3 млн руб.;
 • филиалов у фирмы нет;
 • специфика деятельности ООО «Дорстрой 10» не подпадает под перечень ограничений, приведенных в ст. 346.12 НК РФ.

Следовательно, ООО «Дорстрой 10» может отказаться от ранее используемой системы ОСНО и перейти на более выгодную УСН начиная с января 2022 года.

ВНИМАНИЕ! С 2021 года изменились условия применения УСН. Увеличены лимиты для сохранения права применения УСН. Также действуют повышенные ставки.

Подробнее о лимитах и новых ставках по налогу рассказали эксперты КонсультантПлюс. Получите бесплатный демо-доступ к К+ и переходите в Готовое решение, чтобы узнать все подробности нововведений.

Задача № 2

Предприятие на УСН ООО «Формула» имеет следующие показатели:

Период Доход, руб. Расход, руб. Ставка УСН,%
2021 год 49 000 000 10 000 000 15
 1. Вопрос
 2. Как правильно рассчитать единый налог за 2021 год?
 3. Решение и ответ
 4. Сумма налога за год = (доход – расход) × 15% = (49 000 000 — 10 000 000) × 0,15 = 39 000 000 × 0,15 = 5 850 000 руб.

Нюансы расчета налога при УСН «доходы-расходы» см. в материале «Порядок расчета УСН «доходы минус расходы» (15 процентов)».

Задача № 3

Предприятие ООО «Надежный выбор» имеет следующие показатели:

Период Доход, руб. Расход, руб. Ставка УСН,%
2021 год 49 000 000 49 000 000 15
 • Вопрос
 • Может ли ООО «Надежный выбор» не платить единый налог, если разница между доходом и расходом равна нулю?
 • Решение и ответ
 • Сумма налога = (доход – расход) × 15% = (49 000 000 – 49 000 000) × 0,15 = 0 руб.
 • Несмотря на то, что налоговая база от деятельности ООО «Надежный выбор» в 2021 году отсутствует, фирма обязана уплатить минимальный налог, равный 1% от полученных доходов.
 • Налог min = доход за 2021 год × 1% = 49 000 000 × 0,01 = 490 000 руб.

Как рассчитать минимальный налог, см. здесь.

О том, как и какие расходы учитываются при упрощенке, читайте в статье «Принимаемые расходы при УСН».

Задача № 4

Предприятие ООО «Рассвет», рассчитывающее и уплачивающее 15% с доходов, уменьшенных на величину подтвержденных расходов, имеет следующие показатели:

Период Доход, руб. Расход, руб. Ставка УСН,%
2021 год 49 000 000 48 700 000 15
 1. Вопрос
 2. Какой налог должно уплатить ООО «Рассвет» за 2021 год?
 3. Решение и ответ
 4. Налог, рассчитываемой с базы «доходы минус расходы» будет равен:
 5. (49 000 000 – 48 700 000) × 15% = 300 000 × 0,15 = 45 000 руб.
 6. Что меньше минимального налога, который равен:
 7. 49 000 000 × 0,01 = 490 000 руб.
 8. Поскольку «упрощенец» должен внести в бюджет налог не ниже минимального, ООО «Рассвет» по итогам 2021 года обязано заплатить налог в сумме 490 000 руб.

В каком порядке уплачивать авансовые платежи и налог УСН, а также что будет за неуплату, узнайте в КонсультантПлюс. Если у вас нет доступа к системе К+, получите пробный онлайн-доступ бесплатно.

Задача № 5

ИП Кузьмин А. С., имеющий работников, рассчитывающий и уплачивающий 6% с доходов, имеет следующие показатели.

Период Доход, руб. Расход, руб. Ставка УСН,% Уплаченные страховые взносы (в т. ч. за работников и фиксированный взнос ИП), руб. Выплаты больничных за счет работодателя, руб.
1 квартал 2022 год 11 000 000 Не учитывается 6 100 000 26 000
 • Вопрос
 • Как рассчитать авансовый платеж за 1 квартал 2022 года?
 • Решение и ответ
 1. Налог = доход × 6% = 11 000 000 × 0,06 = 660 000 руб.
 2. «Упрощенцам», выбравшим налоговый объект «доходы», можно уменьшить единый налог на размер уплаченных страховых взносов и выплат больничных пособий за счет работодателя. При наличии работников по таким выплатам действует ограничение — не более 50% от суммы налога.

Сумма взносов и больничных = 100 000 + 26 000 = 126 000 руб.

 1. Внимательно проверим максимально возможный размер уменьшения авансового платежа или налога:

Налог × 50% = 660 000 × 0,5 = 330 000 руб.

 1. Так как уплаченные страховые взносы меньше максимально возможной суммы уменьшения налога (126 000 руб. < 330 000 руб.), то налог за 1 квартал 2022 года можно уменьшить на всю сумму уплаченных предпринимателем взносов и больничных.

Итого налог за 1 квартал 2022 года составит:

Доход × 6% – (взносы + больничные) = 660 000 – 126 000 = 534 000 руб.

Об актуальных изменениях по упрощенному режиму на доходах см. в этом материале.

Итоги

Приведенные примеры являются ответами на наиболее простые, но в то же время распространенные вопросы по переходу на упрощенную систему налогообложения и расчету налога и авансовых платежей. Более подробно с особенностью перехода на УСН и расчета единого налога можно ознакомиться в статьях из рубрик нашего сайта:

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс. Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Решить задачи

Нужно решить задачи
141. Семенова працювала на підприємстві «Озон» до липня 2009 року.

В період з грудня 2008 р. по червень 2009 р. працівникам підприємства не

виплачувалася премія. У серпні 2009 р. після звільнення Семенової премію

 • 43
 • виплатили всім працюючим. Вона звернулася із заявою до суду про
 • стягнення належної їй премії за час, який вона працювала до звільнення.
 • Яке рішення прийме суд?
 1. Гаврилова працює секретарем селищної ради Мисового. Вона
 1. переконана, що має право на 30 днів основної і 15 днів додаткової відпустки.
 2. Вийшовши в 2009 році у відпустку, вона використала лише 15 днів, після
 3. чого звернулася до селищного голови з вимогою щодо одержання грошової
 4. компенсації за невикористані дні відпустки.
 5. Як вирішити ситуацію?
 1. Карпов працює різником паперу на книжковій фабриці. У лютому
 • 2008 році він перейшов з 4-годинного робочого дня на 8-годинний. У липні
 • 2008 року він збирався виходити у щорічну відпустку, однак директор заводу
 • повідомив йому, що тривалість відпустки скорочується через неповний
 • робочий день.
 • Чи правомірні дії директора?
 1. Тимошенко позмінно працює газозварником на заводі. У вересні

2009 р. норма часу його роботи складала 176 год. Фактично він відпрацював

189 год. у тому числі він працював вночі 31 грудня. Робота у святковий день

 1. йому оплачена не була.
 2. Чи має він право на оплату роботи у святкові та нічні години? Що
 3. таке місячна норма робочого часу?
 1. Іванов з липня 2009 року обіймає посаду начальника відділу
 • культури і туризму районної державної адміністрації міста Ізяслава. У січні
 • 2011 року Іванов захистив дисертацію і одержав науковий ступінь кандидата
 • філософських наук. Іванов звернувся до бухгалтерії держадміністрації та
 • запитав, чи відтепер має він право отримувати надбавку за науковий ступінь.
 • Як мають відповісти у бухгалтерії згідно з чинним законодавством?
 1. С. працювала медсестрою упродовж 1968-2000 років. Після

виходу на пенсію у 2001 році С. влаштувалася на роботу санітаркою. Вона

вважала, що її зарплата буде вищою аніж оклад і надбавка за вислугу років на

посаді медсестри. Пропрацювавши місяць, С. отримала лише посадовий

 1. оклад санітарки. У бухгалтерії їй пояснили, що санітарка не має права на
 2. таку надбавку.
 3. Чи правомочні дії бухгалтера?
 1. Б. влаштувався на роботу у притулок для дітей «Гаврош» на
 • посаду чергового з режиму. Відпрацювавши кілька років, у бесіді із колегами
 • він дізнався, що його посада віднесена до категорії педагогічних працівників
 • та відповідно має оплачуватися його праця. Керівництво дитячого притулку
 • чіткої відповіді на це запитання не надало, після чого Б. звернувся за
 • допомогою до юрисконсульта.
 • Яку відповідь має дати Юрисконсульт?

Роль использования задач с экономическим содержанием на уроках математики в начальной школе

В статье рассмотрена проблема экономической грамотности младших школьников, и роль учителя в процессе ее формирования. В качестве одного из эффективного способа формирования экономических знаний, которые в последствие помогут подготовить к взрослой жизни младших школьников, предложен ряд математических задач.

математические задачи экономической направленности

В современном мире каждый человек не раз сталкивался с проблемами экономики, как в своей профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни. Эта проблема не проходит и мимо детей.

Читайте также:  Задержка отпуска: у меня по графику в марте отпуск. Может ли работодатель задержать его ссылаясь

Ведь одной из основных задач общеобразовательной школы является воспитание школьника как жизненно и социально компетентной личности, способной осуществлять самостоятельный выбор и принимать ответственные решения в различных жизненных ситуациях.

В настоящие время школа должна воспитать делового человека, личность с развитым экономическим мышлением, готовую к жизни и хозяйственной деятельности в условиях рыночных отношений [3, 10].

Так значительно вырастает необходимость экономических знаний, которые следует закладывать уже в начальной школе, а в неосознанной форме еще в дошкольной организации. Не стоит ограждать детей от экономических проблем в детстве, чтобы предотвратить их экономическую безграмотность.

Часто в магазине можно наблюдать, как дети требуют что-то купить, это может быть сладости или игрушка. Но родители отказывают им в покупке желаемого товара, что в последствие приводит к негативному всплеску эмоций ребенка прямо в магазине.

Это происходит, потому что дети не осознают, как трудно зарабатываются деньги, следовательно, не понимают как рациональней ими распоряжаться. Так для достижения осознанности данных вопросов необходимо включать в учебный процесс экономические понятия еще в начальной школе.

Тогда у детей сложится истинное понимание причины отказа их родителей в покупки им чего-либо [2, 8].

На плечи учителя начальной школы ложится еще одна задача, формирование у учащихся экономических знаний, которая складывается из понимания понятий и терминов, элементарных понятий об экономики, а также знакомства детей с основами экономических законов. Все это необходимо чтобы учащиеся имели представление о состояние семейного бюджета, о деньгах, цены товара, от чего она зависит, как использовать деньги рационально и т.п.

Полученные учениками знания по основам экономики позволят уже в младшем школьном возрасте осознанно участвовать в экономической жизни своей семьи.

Стоить отметить, что именно в младшем школьном возрасте происходит формирование личности ребенка. В это время активно развиваются различные познавательные процессы: память, мышление, восприятие, речь, воображение, внимание.

Именно поэтому детям в данном возрасте будет легче воспринимать и усваивать экономические вопросы [1, 4].

Как всем известно, в практике начальной школы нет предмета экономика. Экономические воспитание происходит в процессе изучения различных тем на разных дисциплинах. Так математика является одной из самых лучших дисциплин для постижения экономических азов. Она используется для решения различных экономических вопросов, задач и проблем.

Эффективному постижению экономики поможет послужить решение задач, в содержание которых идет речь о стоимости, производстве, урожайности, о преимуществах в условиях труда и его оплате, основанных на реальных жизненных ситуациях. Следует отметить, что определенное количество задач экономической направленности, все же присутствует в учебнике математике УМК «Школа России».

При их решении ученики обучаются элементарным расчетам, оценивают сравнительную выгоду той или иной покупки, сделки, предпринимательской деятельности и т.п. [1, 9]. Но это лишь малая часть экономического воспитания.

Для расширения и углубления экономических знаний в курсе математики, были рассмотрены несколько задач учебника, которые в свою очередь были преобразованы таким образом, чтобы можно было отразить в них экономические понятия, отношения и операции над ними.

Приведём в качестве примера несколько задач такого типа:

 1. Урожайность моркови – 30 кг с одной сотки (100 кв. м.). Какова масса моркови, собранного с участка длинной 30 м и шириной 20 м? Какой доход получит фермер, если морковь была продана по 90 р. за кг, а на покупку семян он затратил 120 р.?
 2. Отец семьи получает 30.000 р. в месяц, а мама 19.000 р. Сколько они зарабатывают в год? Смогут ли они на деньги, заработанные за год, купить дачу за 400.000 р., если половина совместной зарплаты им хватает на проживание в течение месяца?

Недостаток экономических знаний нередко проявляется и в том, что дети небрежно относятся к своим вещам и также к домашней утвари. Это связано с оторванностью родителей, от семейного быта, так как они заняты в общественном производстве.

Часто дети без учителя не в состояние понять, что на первый взгляд, самая небольшая вещь дома, в школе, стоит взрослым немалых затрат труда.

Для удаления этой проблемы, необходимо использовать задачи, в которых будет говориться о средствах, затраченных на покупку предметов повседневного пользования, об экономии средств семейного бюджета и бюджета школы.

Приведём в качестве примера несколько задач:

 1. Саша на летних каникулах выходя из дома не проверил плиту. Вернувшись, домой после прогулки он обнаружил, что чайник на плите, который он забыл выключить, сгорел. Какой ущерб нанес Саша семейному бюджету, если данный чайник на 2000 р. дороже, чем электрический, который стоит 1750 р.?
 2. На школьной репетиции в актовом зале, в результате детских шалостей, были сломаны 3 микрофона. Родителям этих детей пришлось покупать новые микрофоны. Сколько всего денег заплатила каждая семья, если известно, что каждый микрофон стоит 2500 р. а виновниками являются 5 детей из 5 семей?

Учитывая возрастные особенности учащихся начальных классов, задачи с экономическим содержанием можно предлагать в занимательной форме, для чего в содержание задачи вводятся веселые герои сказок [3, 6].

Например:

Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф решили построить один дом на троих. Они подсчитали, что при строительстве нового дома им придется потратить: 11000 р. – на фундамент дома, 23000 р. – на стены, крыша им обойдется в 27000 р., а отделка дома изнутри в 19000 р.

половину этой суммы они взяли в банке в Кредит.

Сколько денег в итоге они должны вернуть в банк, если за использование кредита должны дополнительно заплатить ¼ часть от суммы кредита? Во сколько им всего обойдется строительство дома, с учетом кредита? Сколько заплатит каждый поросенок?

При решении подобных задач школьники будут усваивать экономические понятия, которые являются ключевыми для всех возрастных групп учащихся, а сами задачи и арифметические расчёты при их решении по своему содержанию и логике максимально приближены к условиям реальной действительности, с которой повседневно приходится сталкиваться детям. Кроме того, решение задач с экономическим содержанием вносит разнообразие в урок, помогает активизировать мыслительную деятельность учащихся, обогащает социально-нравственный опыт, расширяет представление об окружающем мире и словарный математический и экономический запас школьников, закладывает зачатки экономических знаний и способствует развитию качеств личности, необходимых будущим предпринимателям [5, 7]. Периодическое решение таких задач на уроках математики, позволит сократить имеющийся разрыв между потребностями жизни и педагогическим процессом, так как посредством получения таких знаний школа готовит младших школьников к жизни уже в раннем детстве.

 1. Абрамова, Г.С. Теория и организация внеклассной работы в школе / Г.С. Абрамова, В.А. Степанович.– Екатеринбург: Деловая книга, 2014. – 192с.
 2. Асадулаева, С.А. Использование задач с экономическим содержанием на уроках математики в начальных классах [Электронный ресурс] / С.А. Асадулаева, П.А. Расулова – Интернет-журнал «МНКО.» – 2018. – №3 (70). – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-zadach-s-ekonomicheskim-soderzhaniem-na-urokah-matematiki-v-nachalnyh-klassah
 3. Бабурин, В.Л. Экономические игры по экономической и социальной географии / В. Л. Бабурин. – М.: Просвещение, 2012. – 144с.
 4. Базавлуцкая Л.М. Методика преподавания менеджмента: учебно-методическое пособие / Л.М.Базавлуцкая//- Челябинск: Изд-во ЗАО «Библиотека А. Миллера», 2019. — 132 с. — ISBN 978- 5-93162-132-6.

Решить задачу

Время движения: 10 мин

Что нужно знать

 • Формула движения: s = v ⋅ t (расстояние равно скорость умножить на время). Обычно расстояние обозначают буквой s от space, скорость буквой v от velocity, время буквой t от time.
 • Скорость измеряется в км/ч (километры в час), м/сек (метры в секунду) или других величинах. Для вычисления уравнений все величины должны иметь согласуемые единицы измерения. Например, путь в км, время в часах и скорость в км/ч. Если это не так по условию, то нужно выбрать какую-нибудь одну единицу для пути и одну для времени (назовём их базовыми единицами измерения) и привести к этим измерениям все значения из условия задачи. А для результата, если он не соответствует базовым величинам, то нужно из этих базовых величин привести значения к требуемым.

Способ решения

Универсальный способ решения: составить систему уравнений, подставить известные значения и вычислить неизвестные. В данной задачке с одним движущимся объектом только одно уравнение движения:

 1. s = v ⋅ t, формула движения, где s — длина пути, v — скорость, t — время движения.

Базовыми единицами измерения возьмём км для пути, мин для времени и км/мин для скорости. Задачка на внимательность — вычислять ничего не нужно, так как ответ в явном виде содержится в условии. Выделение данных

Слишком умные часы во сне считают пульс вани(один раз в час) и сами решают когда их хозяину стоит просыпаться. Поэтому когда Ваня лёг спать в 23:00 и завёл будильник на 8:00 умные часы каждый час после счёте пульса добовляли 10 минут t = ? мин к его сну на сколько минут позже 8:00 прозвучал будильник

Решение системы уравнений

Давай решать это уравнение.

 Уравнение 1Комментарий
0 шаг t = 10 Исходная система уравнений
1 шаг t = 10 Готово!

t = 10 мин

Если Вы считаете, что задача решена роботом неправильно, то нажмите кнопку, чтобы разработчики смогли объяснить роботу правильное решение

Сгенерировать уникальные задачи с ответами на основе текущей задачи.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *